Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dňa 21. 9. 2023 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a podnikanie.

21.9. 2023 o 10.00 hod. – Ing. Mgr. Marián Díreš

 

<<< Späť