Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na jednotlivých fakultách PEVŠ dňa 14. februára 2018 v čase od 10,00 hod do 14,00 hod. Informáciu, v ktorých priestoroch jednotlivých fakúlt budú umiestnené volebné miestnosti, vhodným spôsobom oznámia najmenej dva dni pred termínom konania volieb fakultné subkomisie volebnej komisie Akademického senátu. Voľby prebehnú podľa zásad, ktoré si môžete prečítať tu: Voľby do Akademického senátu PEVŠ.

<<< Späť