10 rokov existencie oslávi Fakulta informatiky PEVŠ konferenciou o budúcnosti IT

10 rokov existencie oslávi Fakulta informatiky PEVŠ konferenciou o budúcnosti IT

 (Bratislava, 15.11.2018) Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) má za sebou 10 rokov existencie. V rámci osláv organizuje konferenciu, ktorej témou budú najnovšie trendy  v informačno – komunikačných technológiách. Podujatie sa uskutoční 15.novembra v priestoroch fakulty v bratislavskej Petržalke so začiatkom o 10 hod. Konferencia sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Počas programu, na ktorom sú srdečne vítaní pedagógovia, študenti, absolventi i široká verejnosť, vystúpia partneri fakulty aj jej vedenie. Prednášky budú viesť zástupcovia spoločností Microsoft – Marcela Havrilová, IBM – Fridrich Matejík, Hewlett Packard Enterprise – Santiago Aguado, Infotech – Michal Ukropec, či Axon PRO – Alfréd Zimmerman a Milan Ftáčnik na tému výzvy IT na Slovensku. Akademickú obec zastúpi dekan fakulty – doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. a prof.  Ing. Štefan Kozák, PhD. Video pozdrav pošle z Bruselu aj podpredseda Európskej komisie – Dr.h.c. JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších trendov informačno-komunikačných technológií v oblasti výskumu, výučby a možnosti ich aplikácií v súlade s celosvetovými výzvami Industry4.0, Internetu vecí, Big Data, Virtuálnej a rozšírenej reality v podmienkach Slovenskej republiky. Témou budú aj vízie svetových IT firiem do budúcnosti vo vývoji hardvéru, softvéru a ich aplikácii v priemysle.

Sprievodným podujatím je aj otvorenie nového laboratória Priemysel 4.0, ktorý doplní existujúce laboratóriá a to Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, Laboratórium testovania použiteľnosti, Laboratórium sieťových technológií a LEGO lab. Hlavným zámerom budovania nového zduženého laboratória je zabezpečenie a modernizácia výučby študentov v študijnom programe Aplikovaná informatikaa pripravovanom novom študijnom programeInformačno-komunikačné technológie pre Priemysel 4.0. Laboratórium je určené na výskum a výučbu predmetov z oblasti aplikovanej procesnej informatiky, komunikačných systémov, riadenia procesov, virtuálnej a zmiešanej reality, umelej inteligencie a digitálnych elektronických riadiacich a senzorových systémov. Predmety pre výučbu sú zamerané na zavadzanie novej metodiky a foriem riadenia deklarované vo výzve INDUSTRY 4.0 pre integrované formy riadenia, manažovania a rozhodovania moderných výrob od procesnej úrovne až po vyššie úrovne umožňujúcu optimálne plánovanie a pružnú organizáciu výrob a služieb.

Chýbať nebude kultúrny program, premietanie o úspešných absolventoch a študentoch, ani ocenenie významných osobností. Dekan fakulty ocení doc. Ing. Martina Šperku, PhD. (prvého dekana Fakulty informatiky PEVŠ) a odborníkov, ktorí sa podieľali na rozvoji informatiky a majú väzby s fakultou – prof. RNDr. Franka Schindlera, PhD., prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. a prof. Ing. Václava Řepu, CSc.

Konferencia sa uskutoční v budove fakulty na Tematínskej 10 v Petržalke o 10 hodine.

<<< Späť