Kandidáti v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Kandidáti v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Fakulty informatiky PEVŠ

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 14,00 hod do 16,00 hod.

Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska 10, Bratislava, č.m. 206.

 

Zamestnanecká časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ

Por.č. Meno a priezvisko kandidáta
 

1

 

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

 

 

Študentská časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ

Por.č. Meno a priezvisko kandidáta
 

1

 

Ivan Bátovský

 

2

 

Veronika Horniczká

 

3

 

Roland Löki

 

4

 

Áron Mészáros

 

5

 

Juraj Ukropec

 

Poradie kandidátov je zoradené podľa abecedy.

<<< Späť