Kandidáti vo voľbách do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Kandidáti vo voľbách do Akademického senátu PEVŠ za Fakultu informatiky

Termín volieb: 14. februára 2018 v čase od 10,00 hod do 14,00 hod.

Miesto konania volieb: zasadačka Fakulty informatiky, Tematínska 10, Bratislava, č.m. 206.

 

Zamestnanecká časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ:

 

Por.č. Meno a priezvisko kandidáta
 

1

 

Ing. Július Hlaváč, PhD.

 

2

 

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.

 

3

 

RNDr. Ján Lacko, PhD.

 

Študentská časť akademickej obce Fakulty informatiky PEVŠ:

 

Por.č. Meno  a priezvisko kandidáta
 

1

 

Áron Mészáros

 

2

 

Juraj Ukropec

 

Poradie kandidátov je zoradené podľa abecedy.

<<< Späť