Aktuality

Zabezpečovanie európskej kvality vysokoškolského vzdelávania

Na Univerzite v Gente (Belgicko) rokovalo 11.-13. mája 2022 v rámci Erasmus mobility vyše tridsať popredných univerzitných profesorov s expertami Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a Aliancie ENLIGHT European University (popredných európskych univerzít) o zabezpečovaní vnútornej kvality vysokoškolského vzdelávania.

Staff Training Week organizovala verejná výskumne-orientovaná Univerzita v Gente, ktorá sa neustále radí medzi 100 najlepších univerzít na svete. Praktický tréning sa zameriaval na európsky prístup k zabezpečovaniu vysokej kvality študijných programov, na pravidelný monitoring tejto kvality a na kvalitu pedagógov a ich vedeckých výstupov na univerzitách. „Na konkrétnych prípadových štúdiách sme sa podrobne oboznámili so systémom vnútornej kvality na Univerzite v Gente (Belgicko), na Univerzite v Amsterdame (Holandsko) a na Univerzite v Aveiro (Portugalsko). Okrem toho odborníci z ENQA nám predstavili konkrétny manuál externého hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania“ – uviedol prorektor prof. Hajduk, ktorý sa zúčastnil mobility.

Univerzita v Gente bola založená ešte pred samotným štátom Belgicko a bola založená holandským kráľom Viliamom I. v roku 1817, keď bol región začlenený do Spojeného kráľovstva Holandska po páde Prvej francúzskej ríše. V tom istom roku založil popri Gentskej univerzite dve ďalšie univerzity pre južné provincie: Univerzitu v Liège a Štátnu univerzitu v Leuvene. Po belgickej revolúcii v roku 1830 začal novovytvorený belgický štát spravovať univerzitu v Gente. V roku 1930 sa UGent stala prvou holandsky hovoriacou univerzitou v Belgicku. Predtým bola na Université de Gand štandardným akademickým jazykom francúzština (a ešte skôr latinčina). V roku 1991 získala významnú autonómiu a zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj názov zo Štátnej univerzity v Gente (holandský: Rijksuniversiteit Gent, skrátene RUG) na súčasné označenie. Gent sa nachádza vo Flámsku a je jednou z najväčších belgických univerzít, ktorú tvorí 44 000 študentov a 9 000 zamestnancov. Univerzita podporuje aj Univerzitnú knižnicu v Gente (vrátane slávneho Boekentorenu) a Univerzitnú nemocnicu v Gente, ktorá je jednou z najväčších nemocníc v Belgicku. Je jedným z najväčších príjemcov financií od Flámskej rady pre výskum.

program_staffweek_2022

list_participants_stw2022

<<< Späť