Fakulta ekonómie a podnikania

Jana Naďovičová

Funkcia: Referentka pre bakalárske a inžinierske štúdium

Pracovisko: Študijné oddelenie

Tel: +421 2 6820 3610

E-mail: jana.nadovicova@paneurouni.com