Fakulta ekonómie a podnikania

Mgr. Boris Bizov, MBA

Funkcia: Referent pre vzdelávacie programy MBA, LL.M. a LL.B.

Pracovisko: Študijné oddelenie, Fakulta práva PEVŠ

Miestnosť: 0.05, Tomášikova 20
E-mail: education@paneurouni.com