Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Jarmila Hurtošová

Funkcia: Vedúca oddelenia

Pracovisko: Študijné oddelenie

Miestnosť: 323
Tel: +421 2 6820 3604

E-mail: jarmila.hurtosova@paneurouni.com