Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Marek Csabay, PhD.

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: marek.csabay@gmail.com