Fakulta ekonómie a podnikania

prof. Ing. Juraj Sipko, MBA, PhD.

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: jurajsipko@gmail.com