Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020

Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020

Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Program: Ekonomika a manažment podnikania

Odbor: Ekonómia a manažment

Stupeň štúdia: prvý

Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2021

<<< Späť