Fakulta ekonómie a podnikania

PEVŠ organizátorom medzinárodnej konferencie EMFSA 2019

Od 3. do 6. júla sa v Chorvátsku uskutočnil 4. ročník medzinárodnej konferencie EMFSA  2019 (Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System), ktorú organizuje Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ v spolupráci s ďalšími vysokými školami a inštitútmi –  Univerzitou v Pule, Vysokou školou podnikania a práva v Prahe, University College of Business v Prahe, Univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysokou školou finančnou a správnou v Prahe Inštitútom ekonomického výskumu v Torune.

Za účasti zástupcov Paneurópskej vysokej školy, prof. Ing. Rastislava Rajnohy, PhD., prof. Ing. Jaroslava Belása, PhD., Dr. Martina Čepela, PhD., MBA, a  doc. Ing. Aleksandra Ključnikova, Ph.D sa na konferencii preberali témy týkajúce sa ekonomiky, riadenia podniku, obchodnej správy, účtovníctva a auditu, riadenia štátu, financií a bankovníctva a mnohé ďalšie.

<<< Späť