Kontakty

prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.

Funkcia: Výkonný člen Správnej rady

Pracovisko: Rektorát

Tel: +421 2 4820 8803

E-mail: aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com