Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Tomáš Halán, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: tomas.halan@gmail.com