Fakulta ekonómie a podnikania

Dr. Martin Čepel, PhD. MBA

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: cepel@benzinol.com