Fakulta ekonómie a podnikania

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: aleksandr.kljucnikov@paneurouni.com