Fakulta ekonómie a podnikania

Ing. Anna Kotásková, PhD.

Funkcia: Vedúca oddelenia

Pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu

E-mail: anna.kotaskova@paneurouni.com