Aktuality

Pozývame vás na výstavu a súťaž POSTEROMÁNIA: Psychológia očami študentov

Srdečne Vás pozývame na výstavu a súťaž POSTEROMÁNIA: Psychológia očami študentov.

Výstava trvá od 9. 3. do 30. 4. 2020 vo foyeri PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava. 

V termíne od 9. 3. do 3. 4. môžete hlasovať za najlepší poster. 

Hlasovanie prebieha formou anonymného hlasovania na základe vlastnej preferencie vhodením formulára s menom autora najlepšieho posteru do boxu určeného na hlasovanie umiestneného v priestore prebiehajúcej výstavy. 

Zoznam súťažných prác:

1. FARKAŠOVÁ, Rebeka: Životná zmysluplnosť a sociálno–emocionálne zdravie u študentov súkromnej vysokej školy

2. FARKAŠOVÁ, Rebeka & JOVANOVIČ, Vasilija: e-DETOX

3. FORIŠ, Filip: Kognícia u ľudí závislých od alkoholu

4. HLADKÁ, Andrea, JANIČOVÁ, Jana & KLANDUCHOVÁ, Eva: Environmentálne záväzky

5. JANIČOVÁ, Jana & KOVÁROVÁ, Deana: Intervencia v asistencii s koňmi a podpora duševného zdravia detí

6. MITRIKOVÁ, Daniela: Základné neurologické vzorce pohybu vo vývinovej postupnosti podľa prístupu BMC

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne v apríli počas školského kola ŠVOK

Hodnotenie súťaže prebieha v dvoch kategóriách:

– hodnotenie odbornou komisiou

– hodnotenie laickou verejnosťou

<<< Späť