Aktuality

Výstava a súťaž POSTEROMÁNIA: Psychológia očami študentov

Výstava a súťaž POSTEROMÁNIA: Psychológia očami študentov.

Výstava trvá od 9. 3. do 30. 4. 2020 vo foyeri PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava.

Hlasovanie prebieha formou anonymného hlasovania na základe vlastnej preferencie.

Máte možnosť do 30.4. hlasovať za najlepší poster prostredníctvom online formulára➡️ https://forms.gle/KTUvtB63zf9Cqppr7

Zoznam súťažných prác:

1. FARKAŠOVÁ, Rebeka: Životná zmysluplnosť a sociálno–emocionálne zdravie u študentov súkromnej vysokej školy

2. FARKAŠOVÁ, Rebeka & JOVANOVIČ, Vasilija: e-DETOX

3. FORIŠ, Filip: Kognícia u ľudí závislých od alkoholu

4. HLADKÁ, Andrea, JANIČOVÁ, Jana & KLANDUCHOVÁ, Eva: Environmentálne záväzky

5. JANIČOVÁ, Jana & KOVÁROVÁ, Deana: Intervencia v asistencii s koňmi a podpora duševného zdravia detí

6. MITRIKOVÁ, Daniela: Základné neurologické vzorce pohybu vo vývinovej postupnosti podľa prístupu BMC

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne v apríli počas školského kola ŠVOK

Hodnotenie súťaže prebieha v dvoch kategóriách:

– hodnotenie odbornou komisiou

– hodnotenie laickou verejnosťou

<<< Späť