Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Oznam o konaní dizertačných skúšok  19. 10. 2021 Dňa 09.11. 2021 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment. 11.…
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2021/2022 16. 07. 2021 Zápisy do 1. ročníkov 2021/2022 Zápisy do vyšších ročníkov 2021/2022
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 21. 06. 2021 Dňa 29. 06. 2021 o 10:30 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v…
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 10. 06. 2021 Dňa 29. 06. 2021 o 9:00 hod. sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného…
Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 01. 06. 2021 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 Fakulta ekonómie a podnikania
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 30. 03. 2021 Dňa 29. 04. 2021 o 9:00 hod.  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom…
Oznam o zrušení obhajoby dizertačnej práce 17. 08. 2020 Obhajoba dizertačnej práce Ing. Karla Kubu, DiS. na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia a manažment plánovaná na deň 26.…
Oznam o konaní dizertačnej skúšky 06. 08. 2020 Dňa 26.8.2020 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia manažment. 26.8.2020 o 13.30…