Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020 04. 07. 2019 Harmonogram zápisov pre 1. ročník bakalárskeho a 1. ročník inžinierskeho stupňa štúdia Harmonogram zápisov pre vyššie ročníky bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia    
Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 01. 06. 2019   Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020    
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 27. 05. 2019 OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK Dňa 11. 06. 2019 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 16. 04. 2019 Oznam Dňa 06. 05. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v…
Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach 11. 03. 2019 Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach. Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a…
Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019 11. 03. 2019 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Odbor: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie Stupeň štúdia: druhý Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2018/2019
Tézy na štátne záverečné skúšky 2018/2019 pre bakalársky stupeň štúdia 11. 03. 2019 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2018/2019
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 05. 03. 2019 OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE Dňa 29.3. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a…