Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Oznam o konaní dizertačnej skúšky 24. 07. 2020 Dňa 26.8.2020 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia manažment. 26.8.2020 o…
Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce 22. 07. 2020 25.8.2020 – Ing. Kotásková Anna, Ing. Martin Pafčo, Mgr. Dávid Sklenár 26.8.2020 – Stefan Vogel, MBA, Ing. Karel Kuba, DiS.  
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2020/2021 16. 07. 2020 Zápisy do 1. ročníkov 2020/2021 Zápisy do vyšších ročníkov 2020/2021
Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020 19. 02. 2020 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: druhý Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020
Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020 19. 02. 2020 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2021
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 11. 02. 2020 Oznam Dňa 11.03. 2020  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia…