Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 11. 06. 2018 V dňoch 20. a 21.6. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania,…
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 04. 05. 2018 V dňoch 16. 5. 2018 a 17. 5. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačné skúšky v študijnom programe Ekonomika a manažment…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 09. 04. 2018 Dňa 26. 4. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore…
OZNAM O ZRUŠENÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 22. 02. 2018 Obhajoby dizertačných prác na Fakulte ekonómie a podnikania v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18. Medzinárodné podnikanie sa dňa 26.2. 2018 neuskutočnia.
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 02. 02. 2018 Dňa 26.2. 2018 sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore 3.3.18.…
Voľby do Akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa uskutočnia na…