Fakulta ekonómie a podnikania

Úradné oznamy

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2020/2021 16. 07. 2020 Zápisy do 1. ročníkov 2020/2021 Zápisy do vyšších ročníkov 2020/2021
Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020 19. 02. 2020 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: druhý Tézy na štátne skúšky inžinierskeho štúdia 2019/2020
Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2020 19. 02. 2020 Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy Program: Ekonomika a manažment podnikania Odbor: Ekonómia a manažment Stupeň štúdia: prvý Tézy na štátne skúšky bakalárskeho štúdia 2019/2021
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 11. 02. 2020 Oznam Dňa 11.03. 2020  sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore Ekonómia…
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNEJ SKÚŠKY 09. 09. 2019   Dňa 17.9. 2019 sa uskutoční na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ dizertačná skúška v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v študijnom odbore…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 07. 08. 2019 V dňoch 27. a 28. 8. 2019  sa uskutočnia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania, v…