Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

I. stupeň štúdia – bakalárske štúdium

 

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 11.09.2017 – 25.09.2017
Výučba 27.09.2017 – 19.12.2017    ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium 27.09.2017 – 19.12.2017    ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny 20.12.2017 – 02.01.2018
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník) 03.01.2018 – 18.02.2018     ( 6,5 týždňa )
Skúškové obdobie  (3. ročník) 03.01.2018 – 09.02.2018     ( 5,5 týždňa )
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 2016/2017 11.09.2017 – 22.09.2017                                        04.12.2017 – 08.12.2017
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.09.2017 ( piatok ), 15.09.2017 ( piatok )

01.11.2017 ( streda ), 17.11.2017 ( streda )

Letný semester  2017/2018 Obdobie
Výučba ( 1. a 2. ročník) 19.02.2018 – 13.05.2018    ( 12 týždňov )
Výučba ( 3. ročník) 12.02.2018 – 29.04.2018    ( 11 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce 31.03.2018
Skúškové obdobie (1. a 2. ročník) 14.05.2018 – 24.06.2018    ( 6 týždňov  )
Skúškové obdobie (3. ročník) 30.04.2018 – 27.05.2018    (  4 týždne  )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 25.05.2018
Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych prác 01.06.2018 –  21.06.2018    (  3 týždne  )
Termíny prijímacích pohovorov (skúšok) pre akademický rok  2018 / 2019 09.04.2018 – 12.04.2018

11.06.2018 – 14.06.2018

Promócie 26.06.2018 – 30.6.2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 30.03.2018 ( piatok ),  02.04.2018 ( pondelok),

01.05.2018 ( utorok),  08.05.2018 ( utorok )

Prázdniny 01.07.2018 – 31.08.2018
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 17.08.2018 – 31.08.2018   ( 2 týždne )
Doplňujúce kolo prijímacích pohovorov 17.- 18. 09.2018

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

Študenti 3. ročníka Bc. štúdia preukazujú ku dňu 25. 05. 2017 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:

  1. dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2017/2018 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019