Fakulta práva

Úradné oznamy

03.08.2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY – AUGUST – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Upozorňujeme študentov, ktorí budú mať nezrovnalosti týkajúce sa financovania štúdia (príslušné splátky školného, penále a úhrady za platené termíny ...
03.08.2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY – AUGUST 2018 – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Upozorňujeme študentov, ktorí budú mať nezrovnalosti týkajúce sa financovania štúdia (príslušné splátky školného, penále a úhrady za platené termíny ...
04.07.2018

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. ...
02.07.2018

Harmonogram zápisu študentov fakulty práva na akademický rok 2018/2019

DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA FAKULTY PRÁVA PEVŠ NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 1. ročník Bc.:          Zápisy do 1. ročníka sa budú konať v ...
25.06.2018

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...
19.06.2018

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...
18.06.2018

POZVÁNKA NA SLÁVNOSTNÚ PROMÓCIU

Pozývame Vás na slávnostnú promóciu doktorov práv a na slávnostnú promóciu udelenia vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor, ktorá sa ...
12.06.2018

PROMÓCIE ABSOLVENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Zoznam promovaných absolventov
1. stránka z celkem 612345...Poslední »