Fakulta práva

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 10. 06. 2024 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE       V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z.  o  vysokých  školách  a o…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 13. 05. 2024 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE     V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene…
Otázky na štátnu skúšku – bakalárske štúdium – Medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2023/2024 11. 01. 2024 Medzinárodné vzťahy Diplomacia Anglický jazyk/English Language Politológia Politická filozofia Dejiny sveta a Slovenska International relations Diplomacy Political philosophy Politology History of the world and Slovakia