Fakulta práva

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 06. 06. 2023 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE       V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a…
Otázky na štátnu skúšku – bakalárske štúdium – Medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2022/2023 25. 04. 2023 Medzinárodné vzťahy Diplomacia Anglický jazyk/English Language Politológia Politická filozofia Dejiny sveta a Slovenska International relations Diplomacy Political philosophy Politology History of the world and Slovakia
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 16. 12. 2022   OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE       V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene…