Fakulta práva

Poplatky

Poplatky za habilitačné a inauguračné konanie EUR
Poplatok za habilitačné konanie 7500
Poplatok za inauguračné konanie 15000