Fakulta práva

Vedecká rada

Interní členovia vedeckej rady fakulty práva

doc. JUDr. Katarína ŠMIGOVÁ, PhD., LL.M.

doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.

prof. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.

doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.

doc. JUDr. Andrea ERDŐSOVÁ, PhD.

 

PhDr. JUDr. Lilla GARAYOVÁ, PhD.

doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD., LL.M., MCIArb

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.

JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.

doc. PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.

doc. JUDr. Lila Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

prof. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD.

JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

Externí členovia vedeckej rady fakulty práva 

JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.

prof. h. c.  doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav FENYK Ph.D., DSc.

JUDr. Juraj CHYLO, PhD.

JUDr. Viliam KARAS, PhD.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia  KURILOVSKÁ, PhD.

JUDr. Milan ĽALÍK

prof. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. Ph.D.

JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD.

Posledná aktualizácia ku dňu 10. 06. 2021