Fakulta práva

Vedecká rada

Interní členovia vedeckej rady Fakulty práva

doc. JUDr. Katarína ŠMIGOVÁ, PhD., LL.M.

doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.

prof. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.

prof. JUDr. Denisa DULAKOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.

doc. JUDr. Andrea ERDŐSOVÁ, PhD.

PhDr. JUDr. Lilla GARAYOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.

doc. JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.

JUDr. Radka KOPČOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.

doc. PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.

prof. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, PhD.

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael SIMAN, PhD., D.E.A

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.

Mgr. Tomáš STRÁŽAY, PhD.

JUDr. Žaneta SURMAJOVÁ, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD.

JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

Externí členovia vedeckej rady Fakulty práva 

JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.

prof. h. c.  doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.

prof. JUDr. Jaroslav FENYK Ph.D., DSc.

JUDr. Juraj CHYLO, PhD.

JUDr. Viliam KARAS, PhD.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia  KURILOVSKÁ, PhD.

JUDr. Milan ĽALÍK

doc. JUDr. Marianna NOVOTNÁ, PhD., univ. prof.

doc. JUDr. Václav STEHLÍK, LL.M. Ph.D.

JUDr. Ján ŠIKUTA, PhD.

Posledná aktualizácia ku dňu 07. 03. 2024