Fakulta práva

Vedecká rada

Interní členovia

 

doc. PhDr. JUDr. Peter POTASCH, PhD.
doc. JUDr. Boris BALOG, PhD.
doc. JUDr. Ing. Branislav CEPEK, PhD.
JUDr. Andrea ERDÖSOVÁ, PhD.
doc. JUDr. Denisa DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, PhD.
prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc.
doc. JUDr. Katarína CHOVANCOVÁ, PhD., LL.M., MCIArb
prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.
prof. JUDr. Dalibor JÍLEK, CSc.

JUDr. Pavol JUDIAK, PhD.
JUDr. Andrej KARPAT, PhD.

JUDr. Rastislav KAŠŠÁK, PhD.
prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc.
doc. JUDr. Július KOVÁČ, CSc.
prof. JUDr. Pavol KUBÍČEK, PhD.

PaedDr. Zuzana KURUCOVÁ, PhD.
doc. JUDr. Bronislava PAVELKOVÁ, PhD.
prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A
JUDr. Veronika SKORKOVÁ, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.
prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.

Externí členovia

JUDr. Eduard BÁRÁNY, DrSc.

JUDr. Tomáš BOREC
doc. JUDr. Mária BUJŇÁKOVÁ, CSc.

doc. JUDr. Eduard BURDA, PhD.
prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
prof. JUDr. Jaroslav FENYK Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.
doc. JUDr. Lucia  KURILOVSKÁ, PhD.
JUDr. Milan ĽALÍK
doc. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.
prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.