Fakulta práva

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky – magisterské štúdium na fakulte práva

Vážení študenti, vážené študentky, viac informácií o podmienkach získania študentských pôžičiek nájdete tu.