Fakulta práva

Dekanát

Kontakty na dekanát fakulty práva

Dekan

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Fakulta práva

Miestnosť 2.05
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: dekan.fp@paneurouni.com

Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú spoluprácu

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny:
pondelok 08.30 - 9.20; 12.40 - 14.10
streda 08.30 - 9.20
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 48 20 88 56

E-mail: branislav.cepek@paneurouni.com

Prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.10
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 48 20 88 55

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Asistentka dekana

Ing. Jana Haldová
Sekretariát dekana

Miestnosť 2.04
Tel: +421 2 4820 8816

E-mail: jana.haldova@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty

Ing. Brigita Gieserová
Fakulta práva

Miestnosť 2.03
Tel: +421 2 4820 8830

E-mail: brigita.gieserova@paneurouni.com