Fakulta práva

Partneri pre vzdelávanie a prax

Partneri fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Prepojenie štúdia s praxou je pre Fakultu práva dominantným cieľom. Vďaka praktickému vzdelávaniu sú študenti a absolventi uplatniteľní v praxi a sme radi, že môžeme byť vlajkovou loďou praktického právnického vzdelávania na Slovensku. Vďaka partnerom vo vzdelávaní sa nám darí prepájať aktuálne otázky s akademickou pôdou a vytvárať živú a aktuálnu sieť odborníkov, akademikov a študentov z oblasti práva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerom fakulty práva je Učená právnická spoločnosť

 

 
Allen and Overy HKV  Slovenská komora patentových zástupcov