Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

prof. PhDr. JUDr. Peter POTÁSCH, PhD. – predseda komisie
doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD.
JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.

 

Študentská časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

Bc. Nina Gašparíková

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Bc. Natália Smolenová, BA

 

S účinnosťou od 27.5.2021.