Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

doc. PhDr. JUDr. Marcela TITTLOVÁ, LL.M., PhD. – predseda komisie
JUDr. Tatiana MÁHROVÁ, PhD.
JUDr. Andrea VITKÓOVÁ, PhD.

 

Študentská časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

Radoslava Vojteková

JUDr. Edita Filadelfiová

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

 

S účinnosťou od 03.11.2021.