Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda komisie
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.
JUDr. Andrea Vítkoová, PhD.

 

Študentská časť disciplinárnej komisie fakulty práva

 

Bc. Nina Gašparíková

PhDr. Mgr. Bc. Romana Schunová, LL.M., Ph.D.

Bc. Natália Smolenová, BA

 

S účinnosťou od 29.5.2020.