Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť

 

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda komisie
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. Andrea Vítkoová, PhD.

 

Študentská časť

 

Bc. Mgr. Peter Bednár

Natália Smolenová

Rudolf Varga