Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť

 

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda komisie
doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.
JUDr. Andrea Vítkoová, PhD.

 

Študentská časť

 

Bc. Mgr. Peter Bednár

Bc. Natália Smolenová, BA

Bc. Rudolf Varga