Fakulta práva

Disciplinárna komisia

Zamestnanecká časť

 

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. – predseda komisie
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
JUDr. Andrea Vítkoová, PhD.

 

Študentská časť

 

Bc. Daniel Bihári
Bc. Alexandra Weissová
Bc. Edita Filadelfiová