Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov 09.09.2019 – 20.09.2019
Výučba                    – denné štúdium  23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium

1.,2.r./ EXT

23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium

3.r./ EXT

23.09.2019 – 13.10.2019  (  3 týždne  )
Vianočné prázdniny 20.12.2019 – 06.01.2020
Skúškové obdobie

1., 2.r. D/ EXT

16.12.2019 – 19.12.2019

07.01.2020 – 09.02.2020  (  6  týždňov )

Skúškové obdobie

3.r./ EXT

14.10.2019 – 05.11.2019  (  3 týždne  )
Termín odovzdania diplomovej práce

3.r./ EXT

15.10.2019
Termín splnenia podmienok Mgr.štúdia

3.r. / EXT

05.11.2019
Obhajoby diplomových prác

3.r./ EXT

07.11.2019 – 20.11.2019  (  2 týždne  )
Štátne skúšky – opravné termíny 2018/2019 16.09.2019 – 19.09.2019

05.12.2019 – 10.12.2019

Štátne skúšky

3.r./ EXT

21.11.2019 – 19.12.2019                                             07.01.2020 – 17.01.2020  ( 6 týždňov  )
Promócie 31.01.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2019  ( piatok )

 

Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba                  – denné štúdium

1.r./ D

03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Výučba                  – denné štúdium

2.r./ D

03.02.2020 – 23.02.2020  (   3 týždne )
Konzultácie          – externé štúdium

1.,2.r./ EXT

03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania diplomovej práce

2.r./ D

24.02.2020
Skúškové obdobie 

1. r./ D,  1.,2.r./ EXT

27.04.2020 – 21.06.2020  (  8 týždňov )
Skúškové obdobie

2.r./ D

02.03.2020 – 22.03.2020  (  3 týždne  )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

2.r./ D

23.03.2020
Obhajoby diplomových prác

2.r./ D

24.03.2020 – 15.04.2020  ( 3 týždne )
Štátne skúšky

2.r./ D

22.04.2020 – 22.05.2020  ( 4 týždne )
Promócie 25.06.2020 – 26.06.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2020  ( streda )  06.01.2020  ( pondelok )                                    10.04.2020  ( piatok ), 13.04.2020  ( pondelok )

01.05.2020  ( piatok ), 08.05.2020  ( piatok )

Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 14.08.2020 – 31.08.2020  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia na fakulte práva:

Študenti 3.ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 5.11.2019 a študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 23. 3. 2020 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok:

1.dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúd

2.splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2019/2020 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018