Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / PRÁVO

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov   09.09.2020 – 17.09.2020
Výučba                    – denné štúdium  21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium

1.,2.r./ EXT

  21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium

3.r./ EXT

  21.09.2020 – 11.10.2020  (  3 týždne  )
Vianočné prázdniny   21.12.2020 – 13.12.2020
Skúškové obdobie

1., 2.r. D/ EXT

  14.12.2020 – 20.12.2020

04.01.2021 – 31.01.2021  (  5  týždňov )

Skúškové obdobie

3.r./ EXT

  19.10.2020 – 15.11.2020  (  4 týždne  )
Termín odovzdania diplomovej práce

3.r./ EXT

     18.10.2020
Termín splnenia podmienok Mgr.štúdia

3.r. / EXT

  16.11.2020
Obhajoby diplomových prác

3.r./ EXT

  23.11.2020 – 12.12.2020  (  3 týždne  )
Štátne skúšky – opravné termíny 2019/2020    14.09.2020 – 17.09.2020
Štátne skúšky

3.r./ EXT

23.11.2020 – 29.01.2021 ( 7 týždňov )
Promócie 10.02.2021 – 12.02.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 17.11.2020  ( utorok )

 

Letný semester  2020/2021 Obdobie
Výučba                  – denné štúdium

1.r./ D

01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Výučba                  – denné štúdium

2.r./ D

01.02.2021 – 21.02.2021  (   3 týždne )
Konzultácie          – externé štúdium

1.,2.r./ EXT

01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania diplomovej práce

2.r./ D

28.02.2021
Skúškové obdobie 

1. r./ D,  1.,2.r./ EXT

03.05.2021 – 27.06.2021  (  8 týždňov )
Skúškové obdobie

2.r./ D

01.03.2021 – 31.03.2021  (  3 týždne  )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

2.r./ D

01.04.2021
Obhajoby diplomových prác

2.r./ D

07.04.2021 – 30.04.2021  ( 3 týždne )
Štátne skúšky

2.r./ D

11.05.2021 – 20.06.2021  ( 6 týždne )
Promócie 28.06.2021 – 29.06.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 02.04.2021 ( Veľkonočný piatok )

05.04.2021 ( Veľkonočný pondelok )

Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 18.08.2021 – 31.08.2021  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia na fakulte práva:

študenti 3. ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 16.11.2020

študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 27. 03. 2021

kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok, t. j.:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2021/2022 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018