Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA    

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov  09.09.2019 – 20.09.2019
Výučba  23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium  23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  19.12.2019 – 31.01.2020
Skúškové obdobie  16.12.2019 – 18.12.2019

02.01.2020 – 02.02.2020  (5  týždňov )

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019  ( piatok )

HARMONOGRAM PRE LETNÝ SEMESTER NA FAKULTE PRÁVA

Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba 03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium 03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Skúškové obdobie 27.04.2020 – 21.06.2020  (  8 týždňov )
Obhajoby dizertačných prác  Individuálne, po splnení podmienok
Promócie  25.06.2020 – 26.06.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 01.01.2020 (streda) 06.01.2020 (pondelok) 10.04.2020(piatok ), 13.04.2020(pondelok)

01.05.2020(piatok),08.05.2020( piatok)

Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018