Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA    

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov –  okrem 1.ročníka

Zápis študentov do 1.ročníka

 13.09.2021 – 17.09.2021

01.10.2021 – 31.10.2021

Výučba  20.09.2021 – 12.12.2021  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium  20.09.2021 – 12.12.2021  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  20.12.2021 – 31.12.2021
Skúškové obdobie  13.12.2021 – 30.01.2022  ( 5  týždňov )
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2021 ( pondelok)

17.11.2021 ( streda )

 

 

Letný semester  2021/2022 Obdobie
Výučba 31.01.2022 – 24.04.2022  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium 31.01.2022 – 24.04.2022  ( 12 týždňov )
Skúškové obdobie 25.04.2022 – 25.06.2022  (  9 týždňov )
Obhajoby dizertačných prác  Individuálne, po splnení podmienok
Promócie  28.06.2022 – 29.06.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 15.04.2022  ( Veľkonočný piatok )                                                  18.04.2022  ( Veľkonočný pondelok )
Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018