Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2022 / 2023

Otvorenie akademického roka 26.9.2022    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA 

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov – okrem 1. ročníka 19.09.2022 – 30.09.2022
Zápis študentov do 1. ročníka 01.10.2022 – 31.10.2022
Výučba – denné štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie 02.01.2023 – 04.02.2023 (5 týždňov)
Štátne skúšky – opravné termíny 2021/2022 12.09.2022 – 14.09.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok)

17.11.2022 (štvrtok)

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba 20.02.2023 – 13.05.2023   ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium 20.02.2023 – 13.05.2023    ( 12 týždňov )
Skúškové obdobie 15.05.2023 – 08.07.2023  ( 8 týždňov )
Obhajoby dizertačných prác individuálne po splnení podmienok
Promócie 13.-14.07.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok)
07.04.2023 ( Veľkonočný piatok)
10.04.2023  ( Veľkonočný pondelok )
Prázdniny 10.07.2023 – 31.08.2023

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018