Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA  –  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov  10.09.2018 – 21.09.2018
Výučba  24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium  24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie  17.12.2018 – 03.02.2019  (  5 týždňov )
Štátne sviatky a dni pracovného voľna

počas zimného semestra

01.11.2018  ( štvrtok )

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba 04.02.2019 – 28.04.2019  (12 týždňov)
Konzultácie, externé štúdium 04.02.2019 – 28.04.2019  (12 týždňov)
Skúškové obdobie 29.04.2019 – 09.06.2019  (6 týždňov)
Obhajoby dizertačných prác  Individuálne, po splnení podmienok
Promócie 25.06.2019 – 28.06.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019  (utorok)                                    19.04.2019  (piatok ), 22.04.2019  (pondelok) 01.05.2019  (streda), 08.05.2019  (streda)
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018