Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2023 / 2024

Otvorenie akademického roka 25.9.2023    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA 

 

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov – okrem 1. ročníka 18.09.2023 – 29.09.2023
Zápis študentov do 1. ročníka 02.10.2023 – 31.10.2023
Výučba – denné štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie 02.01.2024 – 03.02.2024 (5 týždňov)
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 ( streda )                            17.11.2023 ( piatok )                                         25.12.2023 ( pondelok )                                26.12.2023 ( utorok )01.01.2024( pondelok )
Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba 05.02.2024 – 27.04.2024   ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium 05.02.2024 – 27.04.2024    ( 12 týždňov )
Skúškové obdobie 29.04.2024 – 22.06.2024  ( 8 týždňov )
Obhajoby dizertačných prác individuálne po splnení podmienok
Promócie 27.-28.06.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024 ( Veľkonočný piatok )    01.04.2024 ( Veľkonočný pondelok ) 01.05.2024  ( streda )  08.05.2024 ( streda ) 29.08.2024  ( štvrtok )
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018