Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

III. STUPEŇ ŠTÚDIA – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA    

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov – okrem 1. ročníka

Zápis študentov do 1. ročníka

 09.09.2020 – 17.09.2020

01.10.2020 – 31.10.2020

Výučba  21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium  21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  21.12.2020 – 31.12.2020
Skúškové obdobie  14.12.2020 – 20.12.2020

04.01.2021 – 31.01.2021  (5  týždňov )

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 17.11.2020  ( utorok )

HARMONOGRAM PRE LETNÝ SEMESTER NA FAKULTE PRÁVA

Letný semester  2020/2021 Obdobie
Výučba 01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium 01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Skúškové obdobie 03.05.2021 – 27.06.2021  (  8 týždňov )
Obhajoby dizertačných prác  Individuálne, po splnení podmienok
Promócie  28.06.2021 – 29.06.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 02.04.2021 (Veľkonočný piatok)

05.04.2021 (Veľkonočný pondelok)

Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018