Fakulta práva

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Ústav medzinárodného a európskeho práva a naša fakulta

Vedúci ústavu, odborný asistent

JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva, Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.23
Konzultačné hodiny: pondelok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8814

E-mail: andrej.karpat@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: pondelok 12.30 - 13.30
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: lilla.garayova@paneurouni.com

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav medzinárodného a európskeho práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.
Oddelenie európskeho práva

Miestnosť 2.11
Konzultačné hodiny
pondelok 08.30 - 9.20; 12.40 - 14.10
streda 08.30 - 9.20
Tel: +421 2 4820 8856

E-mail: michael.siman@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva súkromného

Miestnosť 2.09
Konzultačné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8817

E-mail: andrea.erdosova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 08.20 - 09.20
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: dalibor.jilek@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: štvrtok 14.15 - 15.15
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.chovancova@paneurouni.com

Odborný asistent

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Konzultačné hodiny: pondelok 11.00 - 12.30
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: katarina.smigova@paneurouni.com

Odborný asistent

Mgr. Tomáš Strážay, PhD.
Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov

Miestnosť 2.27
Tel: +421 2 4820 8853

E-mail: tomas.strazay@paneurouni.com