Fakulta práva

Odbory habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Habilitačné a inauguračné konanie – odbory

Fakulta práva PEVŠ má priznané práva udeľovať titul docent a profesor v týchto odboroch habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov:

  • trestné právo
  • medzinárodné právo 
  • občianske právo