Fakulta práva

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu, profesor 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnost c. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 13.30 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

Mgr. et Mgr. Oľga Jausch, LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: olga.jausch@paneurouni.com  

Sekretariát

Otília Polakovičová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.30
Tel: +421 2 4820 8818

E-mail: otilia.polakovicova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Veronika Skorková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť 2.41
Konzultačné hodiny: utorok 10.00 - 11.00
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: veronika.skorkova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.10
Konzultačné hodiny: utorok 11.00 - 12.00
Tel: +421 2 4820 8855

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: streda 13.00 - 14.20
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: bronislava.pavelkova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Docent

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.40 - 13.30
E-mail: lucia.zitnanska@paneurouni.com

JUDr. Radka Kolkusová, PhD., LL.M.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
E-mail: radka.kolkusova@paneurouni.com

JUDr. Milan Ďurica, PhD., LL.M.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultácie podľa dohody s vyučujúcim
E-mail: milan.durica@paneurouni.com  

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: pondelok 08.30 - 09.15
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com