Fakulta práva

Ústav súkromného práva

Ústav súkromného práva na fakulte práva PEVŠ

Vedúci ústavu, profesor 

prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: pondelok 13.15 - 14:15
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: anton.dulak@paneurouni.com

Poverená tajomníčka ústavu

JUDr. Ingrid Zajacová
Ústav súkromného práva

Miestnosť 2.39
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: ingrid.zajacova@paneurouni.com  

Profesor

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.43
Konzultačné hodiny: streda 10.15 - 11.15
Vzhľadom na exkurzie, organizované pedagógom pre študentov, prosíme odkomunikovať konzultačné hodiny v príslušnom týždni aspoň jeden deň vopred.
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: denisa.dulakova@paneurouni.com

Profesor

prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Oddelenie občianskeho práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8843

E-mail: romana.smyckova@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, profesor

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Oddelenie obchodného práva

Miestnosť 2.43
Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 - 14.00
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: pavol.kubicek@paneurouni.com

Vedúci oddelenia, odborný asistent

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
Oddelenie pracovného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: štvrtok 12.00 - 13.00
Tel: +421 2 4820 8813

E-mail: tatiana.mahrova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Radka Kopčová, PhD., LL.M.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.39
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
Tel: +421 2 4820 8834

E-mail: radka.kopcova@paneurouni.com

Odborný asistent

JUDr. Dalibor Vyhnálik, PhD.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom

Profesor

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Ústav súkromného práva

Miestnosť č. 2.41
Konzultačné hodiny: po dohode mailom
E-mail: jan.hurdik@paneurouni.com