Fakulta práva

Akademický senát

Akademický senát Fakulty práva PEVŠ

Funkciu Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ preberá na základe Štatútu Paneurópskej vysokej školy Akademický senát PEVŠ.