Fakulta práva

Akademický senát

Zamestnanecká časť Fakulty práva

1. prof. JUDr. Peter Polák, PhD. – predseda AS FP PEVŠ

peter.polak@paneurouni.com

2. doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD. – podpredseda AS FP PEVŠ

andrej.karpat@paneurouni.com

3. Mgr. Boris Bizov, MBA – tajomník AS FP PEVŠ

boris.bizov@paneurouni.com

4. doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

andrea.erdosova@paneurouni.com

5. doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.

denisa.dulakova@paneurouni.com

6. doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, LL.M., PhD.

marcela.tittlova@paneurouni.com

7. Mgr. Andrea Demovičová, PhD.

andrea.demovicova@paneurouni.com

Študentská časť Fakulty práva

1.  JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M. – podpredseda AS FP PEVŠ

z.ingrid@ymail.com

2. Lukáš Macejka

bihary.lukasko@gmail.com

3. Rút Prepiorová

rutprepiorova@gmail.com

4. Eva Zabáková

evkazabakova@gmail.com