Fakulta práva

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 30. 05. 2022 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…
Otázky na štátnu skúšku – bakalárske štúdium – Medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2021/2022 11. 02. 2022 Medzinárodné vzťahy Diplomacia Anglický jazyk/English Language Politológia Politická filozofia Dejiny sveta a Slovenska International relations Diplomacy Political philosophy Politology History of the world and Slovakia
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 17. 09. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14    zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a   o zmene…