Fakulta práva

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 17. 06. 2022 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE     V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 16. 06. 2022 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 30. 05. 2022 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 17. 09. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14    zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a   o zmene…