Fakulta práva

Úradné oznamy

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 30. 06. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a  o zmene a…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝ PRÁC 30. 06. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 28. 06. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE V súlade s ustanovením  § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o  vysokých školách a  o  zmene a…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 10. 06. 2021 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 31. 05. 2021 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 Fakulta práva