Fakulta práva

Úradné oznamy

Otázky na štátnu skúšku – bakalárske štúdium – Medzinárodné vzťahy a diplomacia – AR 2022/2023 25. 04. 2023 Medzinárodné vzťahy Diplomacia Anglický jazyk/English Language Politológia Politická filozofia Dejiny sveta a Slovenska International relations Diplomacy Political philosophy Politology History of the world and Slovakia