Fakulta práva

Úradné oznamy

ŠTÁTNE SKÚŠKY – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – APRÍL-JÚN 2021 15. 04. 2021 zaradenie študentov na obhajoby diplomových prác a ďalšie predmety štátnej skúšky
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 17. 07. 2020 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE   V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 02. 07. 2020 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 25. 06. 2020 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 19. 06. 2020 OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE V súlade s ustanovením § 54 ods.14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších…