Kriminológia ako súčasť trestnej politiky

Kriminológia ako súčasť trestnej politiky

Dátum konania: 11. apríla 2018 od 9:00 hod. 

Miesto konania: Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, miestnosť Odeon

Program konferencie „Kriminológia ako súčasť trestnej politiky“ organizovanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Květoňa Holcra, DrSc.

Zborník: Kriminologia ako sucast trestnej politiky

<<< Späť