Knihy

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe

, Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxeZborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, J.E. pána doc. JUDr. Ivana GAŠPAROVIČA, CSc.

Viac informácií na: www.eurokodex.sk