Knihy

O novinárstve

, O novinárstve“Vizitkou dobrého novinára je jeho profesionalita…”

V rozbouřených postmoderních časech, ve kterých je vše možné a cení se především provokace, manipulace se čtenáŕi a finanční úspěch, představuje Tušerova tvorba pevný přístav, ve kterém se ctí “staromilské”  mesiášské poslání médií a prastaré etické hodnoty a  normy…

 

Štruktúra publikácie sa účelovo (i logicky) delí na tri časti:
V prvej – Publicistika – na základe výberu z vlastnej tvorby ide o žánrovo rôzne stvárňované jednotlivé aktuálne i nadčasové udalosti a problémy (od roku 1961).
Druhá časť – Štúdie a odborné články – predstavuje samostatné celky (od roku 1983), v ktorých sa vďaka bohatej faktografii odráža reálny stav systému a typológie novinárstva, žánrológie, metód novinárskej tvorby, ako aj stúpajúci vplyv nových informačných technológií na typologické znaky periodickej tlače i prácu novinárov.
Tretia časť – Rozhovory – obsahuje profesionálne, občianske, ale tiež osobné názory a postoje na novinárstvo a médiá vôbec, na ich miesto a poslanie v rôznorodom mediálnom prostredí (od roku 1990).

Dielo tak dostáva charakter uzavretej, ucelenej a užitočnej publikácie.

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk