Medzinárodná odborná konferencia VIRTUÁLNA GENERÁCIA

Medzinárodná odborná konferencia VIRTUÁLNA GENERÁCIA

Dátum konania: 09.12.2016

Miesto konania: Aula Odeon, budova PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: IPčko a Fakulta psychológie PEVŠ

 IPčko spolu s Fakultou psychológie PEVŠ

 

organizujú dňa 9. decembra 2016 v priestoroch PEVŠ na Tomášikovej 20 v Bratislave

druhý ročník medzinárodnej odbornej konferencie 

s názvom VIRTUÁLNA GENERÁCIA

Konferencia je určená pre všetkých odborníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, nadšencov internetu a aj jeho kritikov.

Organizácia IPčko sa už viac ako štyri roky venuje pomoci mladým ľuďom v rôznych krízových situáciách cez internet. Za dobu svojej existencie realizovali viaceré projekty a výskumy o fenoméne internetu.

Cieľom konferencie bude predstaviť virtualitu ako priestor možností rozvoja a pomoci pre deti a mladých ľudí. Odborné príspevky poukážu nové internetové fenomény, na pozitívne aspekty, no aj na negatívne dopady využívania internetu v živote súčasnej generácie detí a mladých ľudí, na potenciál a potrebu tohto priestoru pre prácu odborníkov.

Odbornými garantami konferencie sú doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. a PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Na konferencii potvrdili účasť prof. John Suler z USA, prof. David Šmahel z ČR, ako aj zástupcovia ministerstiev, výskumných inštitúcii,

mladí youtuberi a ďalší.

Všetky informácie a aj registráciu na konferenciu nájdete na linku: http://ipcko.upside.sk/konferencia/

— Na stiahnutie:

Plagát PDF

<<< Späť