Medzinárodné sympózium „Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete“

Medzinárodné sympózium „Spravodajské služby a politici, médiá a sociálne siete“

Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy  v spolupráci s ABSD už XI. medzinárodné sympózium na tému „Spravodajské služby a politici,  médiá a sociálne siete.“

Sympózium sa uskutoční v utorok 5. decembra 2017 v posluchárni Odeon na 2.poschodí Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy  na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Program sympózia:

08.15 – 09.00 h                Prezentácia účastníkov sympózia.

09.00 – 13.45 h                Referáty a diskusia.

Hlavní referenti sympózia:

 

  1. K. Randák                 – bývalý riaditeľ ÚZSI (Česká republika)

Kde leží limity spolupráce zpravodajských služeb s politiky?”

  1. Georghe Savu           – bývalý generálny riaditeľ Vojenského spravodajstva (Rumunsko)

„Vzťah medzi vojenským spravodajstvom a strategickými  zákazníkmi“

  1. I. Cibula                   – bývalý riaditeľ rozviedky Slovenskej informačnej služby

„Potrebuje EÚ vlastnú spravodajskú službu ?“

  1. M. Wlachovský          – vedúci oddelenia strategickej komunikácie, MZVa EZ SR

„Hodnotenie informačného prostredia a strategická komunikácia  ako nástroj v boji proti hybridným hrozbám”

  1. A. Monckton – bývalý britský diplomat, expert pre boj proti terorizmu

„Kto vlastní moje dáta: Vlády, bezpečnostné služby, veľké spoločnosti, ja?“

  1. L. Taba                     – maďarský bezpečnostný špecialista

„O niektorých aspektoch civilnej kontroly spravodajských služieb.“

  1. P. Draxler – nezávislý expert Európskej komisie, Bratislava

„Sociálne siete, na ktoré štát nemá dosah “

  1. M. Žitný                   – bezpečnostný expert a publicista

„Sociálne médiá a spravodajské služby: Teória fámy a využívanie v praxi.“

Referáty budú po sympóziu vydané v osobitnom zborníku.

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na adrese: absdslovakia@gmail.com do 30.11 2017. Kontakt: +421 0903 440 217.

<<< Späť