Paneurópske právnické fórum 2016

Paneurópske právnické fórum 2016

Dátum konania: 04.04.2016

Miesto konania: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, FP Paneurópskej vysokej školy

Organizátor: Fakulta práva

Fakulta práva

Vás pozýva

na I. ročník vedeckej konferencie Paneurópske právnické fórum 2016, ktorá je zameraná na riešenie aktuálnych teoreticko-právnych a aplikačných problémov z rôznych oblastí práva.

Konferencia sa uskutoční 04. apríla2016 prezenčnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školyprof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.
Primárne je zameraná na vytvorenie diskusnej platformy pre doktorandov, odborných asistentov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych oblastí práva.

 

Pozvánka, pokyny a prihláška

<<< Späť