Pozvánka na interdisciplinárnu konferenciu “Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ”

Pozvánka na interdisciplinárnu konferenciu “Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ”

Pozývame Vás na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu

OČAKÁVANIA ZAMESTNÁVATEĽOV NA KOMPETENCIE ABSOLVENTOV VŠ

11. apríl 2018

Bratislava, Tomášikova 20

Organizátori konferencie:

Fakulta psychológie, Paneurópskej vysokej školy

Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska

Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín, Česká republika

Ambíciou konferencie je formulovať praktické implikácie pre vysokoškolské vzdelávanie v zmysle identifikácie a rozvoja zručností u vysokoškolských študentov, aby po jeho ukončení boli lepšie pripravení pre vstup na trh práce. Výskumy ukazujú, že očakávania na zručnosti a kompetencie sa medzi zamestnávateľmi a absolventmi líšia. Konferencia vytvorí priestor pre diskusiu o tom, aké sú aktuálne požiadavky zamestnávateľov a naopak, aké sú očakávania študentov a absolventov vysokých škôl.

Konferencia je pokračovaním dvojdňového projektu Fakulty psychológie Kariérové dni 2018. V prvý deň 10.apríla 2018 bude v priestoroch vysokej školy prebiehať veľtrh práce určený pre prezentácie zamestnávateľov. Pozvaní budú študenti a absolventi vysokých a stredných škôl v bratislavskom kraji. Na vystúpenia zamestnávateľov nadviaže na druhý deň 11. apríla 2018 medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia s príspevkami, ktoré sa témou výskumne zaoberajú. Každý si príde na svoje.

Pozvané prednášky

prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD.: Výzvy a prognózy vývoja trhu práce na Slovensku

prof. Dr. Walter Renner: Value orientations: A largly neglected ‘soft skill’ of employees

prof., PhDr. Eva Sollárová, CSc.: téma bude upresnená

doc., PhDr. Eva Letovancová, PhD.: Kompetencie absolventov pre štátnu službu

doc., PhDr. Martin Vaculík, PhD.: Jaké kompetence má chtít zaměstnavatel po absolventech VŠ?

PhDr. Štefan Medzihorský: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov v Českej republike

doc., Mgr. Elena Lisá, PhD., PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Mgr. Denisa Newman, PhD.: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov

Vedecký výbor konferencie:

prof., PhDr. Iveta Radičová, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava

prof. Dr. Walter Renner – University of Innsbruck, Rakúsko

Prof., PhDr. Eva Sollárová, CSc. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Prof. em. Dr. Norbert Thom Prof. h.c. Dr. h.c. mult. – University of Bern, Švajčiarsko

doc., PhDr. Eva Letovancová, PhD. – Úrad vlády, Slovensko

doc., PhDr. Martin Vaculík, PhD. – Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

doc., Mgr. Elena Lisá, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava

doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA – Paneurópska vysoká škola, Bratislava

PhDr. Mojmír Kališ, PhD. – Asociácia psychológov práce a organizácie Slovenska

PhDr. Štefan Medzihorský – Vysoká škola aplikovanej psychológie, Terezín, Česká republika

Mgr. Denisa Newman, PhD. – Paneurópska vysoká škola, Bratislava

 

Termíny:

Prihlášky na konferenciu do: 15.3.2018

Príspevky do zborníka do: 15.3.2018

Kontaktný mail: alena.muckova@paneurouni.com

Konferenčný poplatok: 50 eur

Konferenčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu:

Pre platbu zo SR:

IBAN: SK 8311000000002628117107

VS: 11042018

Pre platbu zo zahraničia:

IBAN: SK 8311000000002628117107

BIC(SWIFT):TATRSKBX

Názov a adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

Názov a adresa prijímateľa: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Tomášikova 20, 820 02 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte meno resp. mená, za koho je konferenčný poplatok hradený.

<<< Späť